loader image
Skip links

Emira suksesvol geherposisioneer

Emira suksesvol geherposisioneer

Die genoteerde Emira Property Fund se uitkering vir die halfjaar tot einde Desember 2018 was 3,1% hoër op ‘n jaargrondslag, in ooreenstemming met die markverwagting.

Die vertoning is aangedryf deur vordering met die maatskappy se strategieë, die herbalansering van die portefeulje om sy blootstelling aan kantore te verminder en diversifikasie in die plaaslike residensiële mark.

Geoff Jennett, uitvoerende hoof van Emira, sê die residensigle strategieë wat ver gevorderd is, help Emira om die uitdagende toestande en onseker politiek-ekonomiese omgewing teen te werk. Emira het in die 2018-boekjaar sy eerste tree in die residensiéle mark gegee met die residensiéle omskakeling van die ou Sasol-kantore in Rosebank in ‘n medebeleggingsooreenkoms met Feenstra Group. The Bolton sal ‘n waarde van sowat R207 miljoen hê wanneer dit in Mei vanjaar voltooi word. Hy het ook ‘n belang van 34,9% in die AltX-genoteerde Transcend Residential Property Fund verkry.

“Om ‘n eiendomsfonds om te keer, is makliker gesé as gedaan, maar ons het daarin geslaag om Emira suksesvol te herposisioneer.”

Hy sê die maatskappy het strategieë ingestel en daarby gehou en die skerp fokus het goeie resultate gelewer en gehelp om dividendgroei te verbeter. Emira se aggressiewe bestuur van sy leegstaansyfers en verhuring het die portefeulje se leegstaansyfer tot 3,7% verminder van 4,5% in die vorige halfjaar. Die kantoorleegstaansy fers het noemenswaar dig verbeter tot 5,6% van 9,4% aan die einde van Desember 2017.

Om sy blootstelling aan laergraad-kantore te verminder, het Emira ‘n 25-bate-kantoorportefeulje vir R1,8 miljard aan Inani Prop Holdings verkoop. Die strategiese transaksie verminder Emira se blootstelling aan kantore van 35,7% tot 25% van die totale bates. “Dit het ons portefeulje betekenisvol verander en laat ons met ‘n maklik hanteerbare 20 kantoorgeboue wat almal Pen A-graad is,” sê Jennett.

Emira het die jaar afgesluit met 104 Suid-Afrikaanse eiendomme in regstreekse besit met ‘n waarde van R12,7 miljard. Dit sluit die 25 kantoorgeboue van die Inani-transaksie in, wat toe nog oorgedra moes word.

Emira het sy internasionale blootstelling tot 10,8% van sy balansstaat opgestoot en sy Amerikaanse belegging verteenwoordig tans 5% van sy totale bates. Sy jongste belegging in die VSA is die Truman’s Marketplace-winkelsentrum in Grandview, Missouri. Hy het ‘n totaal van $6,1 miljoen betaal vir ‘n ekwiteitsaandeel van 49,5% in die bate.

Wat die vooruitsigte vir die jaar wat voorlé betref, verwag Emira dat leegstaansy fers onder druk gaan bly, maar dat hy ‘n grondslag gevestig het vir beter uitkeringsgroei.

Leave a comment